Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 v 34-45 ht 2020

Skapad 2020-08-17 08:45 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Planeringen är en samplanering inom årskursen.
Grundskola 2 Bild Matematik
Under de första veckorna kommer vi att repetera sådant vi arbetat med under åk 1, ex addition och subtraktion med tiotalsövergång (0-20). Därefter utvidgar vi talområdet och arbetar med "hundrarutan". Några nya områden som vi också kommer att arbeta med under arbetsområdet är geometriska objekt och symmetri.

Innehåll

Vad vi ska lära oss

Du ska få lära dig:

 • Att bli säkrare på att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20, både med och utan tiotalsövergång.
 • Att använda en linjal och mäta i centimeter och meter.
 • Namnge och känna till grundläggande egenskaper hos de geometriska objekten cirkel, rektangel, kvadrat, triangel, punkt. linje och sträcka. 
 •  Begreppen symmetrisk och symmetrilinje
 •  Hur "hundrarutan" är uppbyggd och hur du kan använda den.
 •  Positionssystemet (ental, tiotal och hundratal) och hur man kan dela upp talen, ex 136=100+30+6
 •  Att använda dina kunskaper om hur man adderar och subtraherar inom talområdet 0-20 även i högre talområden, ex om 8+5=13 så är 48+5=53
 •  Att räkna talsortsräkning inom talområdet 0-100, ex 43+14= 40+10+3+4 =50+7=57 
 •  Hur du ska göra när du ska arbeta med problemlösning (vad efterfrågas, val av strategi, visa hur du har tänkt)

 

Arbetssätt

 •  Laborativa övningar (enskilt, i par eller i grupp).
 •  Diskutera och resonera matematik (parvis eller i grupp)
 •  Spela spel
 •  Färdighetsträna i Favoritmatematik 1B (s 134-185) och Favoritmatematik 2A (s 6-69) och med utdelade arbetsblad.
 •  Färdighetsträna digitalt, ex NOMP.
 •  Se på film, ex "Mattelandet", instruktionsfilmer 

 

Bedömning

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

 • Räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20, både med och utan tiotalsövergång, med stor säkerhet.
 •  Använda en linjal och mäta i centimeter.
 •  Namnge och känna till grundläggande egenskaper hos de geometriska objekten cirkel, rektangel, kvadrat, triangel, punkt. linje och sträcka. 
 •  Avgöra om en figur är symmetrisk och rita in symmetrilinjen.
 •  Visa att du kan använda "hundrarutan".
 •  Dela upp tal i ental och tiotal, ex 35 = 30 +5
 •  Addera och subtrahera med ental och tiotal med tiotalsövergång, ex 76+7=, 84-6= 
 •  Addera och subtrahera med ental och tiotal med hjälp av talsortsräkning, ex 45+43=, 76-21=
 •  Visa och förklara vid problemlösning, ex använda matematiskt språk och/eller bild, formulera svar

 

 

Hur du får visa vad du kan

Genom att vara aktiv i det dagliga arbetet, både när vi arbetar enskilt, parvis eller i grupp.

Genom att göra den summativa diagnosen "Vad har jag lärt mig?" och det summativa provet efter varje kapitel i häftet "Favoritmatematik. Mitt lärande".

Du får också göra Skolverkets bedömningsstöd för ht åk 2.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: