Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hörförståelse år 5

Skapad 2020-08-17 09:21 i Kungsbergsskolan Linköping
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819. Engelsk hörförståelse
Grundskola 4 – 6 Engelska
Nu ska vi tillsammans lära oss verktyg för att förstå talad engelska bättre!

Innehåll

Mål/syfte:

Att kunna förstå enkel talad engelska genom att använda strategier som gör det lättare att förstå.

Viktiga begrepp:

 

Så här arbetar vi:

Vi kommer att lyssna på engelskt tal i olika former, som musik, videoklipp och hörövningar.

Vi kommer att göra uppgifter enskilt, i grupp och i helklass kopplat till det vi har lyssnat på.

Vi går igenom strategier man kan använda sig av när man lyssnar och ger varandra tips.

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Genom att aktivt delta i övningar där vi lyssnar på engelska och genomför uppgifter.

Genom hörförståelsetest där vi lyssnar och visar vad vi förstått genom att svara på frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: