Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sensommarprat, v. 35-38, år 9, Svenska

Skapad 2020-08-17 09:06 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
“Sommar i P1” är ett av de populäraste programmen i Sveriges Radio. Idén till programmet kom från komikern och författaren Tage Danielsson (1928-1985). Första programmet sändes 1959. I programmet får man i varje avsnitt lyssna på en känd eller okänd person som berättar om sitt liv, sina upplevelser och spelar sin favoritmusik. De “riktiga” programmen är ungefär 90 minuter långa. I vår version kommer vi sikta på att programmen ska vara mellan fem och femton minuter.

Innehåll

Varför ska vi läsa det här?

Under momentet ska du öva på att använda rösten, stilfigurer och gestaltningar genom att skriva ett talmanus och spela in ett podradioavsnitt. Du ska utsmycka språket och använda din röst för att förmedla både känslor och bilder utan att lyssnaren ser dig

 

Det här ska du få lära dig:

 • Hur du analyserar ett sommarprat för att se hur andra bygger upp ett prat.
 • Hur du bygger upp och skapar spänning i ditt eget prat.
 • Hur du använder rösten för att förmedla känsla och skapa intresse.
 • Kommatering

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer analysera och diskutera sommarprat tillsammans i klassen. Du skriver därefter ditt eget talmanus som du spelar in i Garageband på din Ipad och sedan delar via airdrop med din lärare. Avslutningsvis ska du skriva en analys av ditt eget sommarprat.

 

Arbetsgång:

 • Introduktion av uppgiften. Vad är ett sommarprat? Vi lyssnar och analyserat ett sommarprat.

 • Lyssna på inledningar. Skriv inledning. Läs för responsgrupp.

 • Skriv huvudtexten. Läs för responsgrupp.

 • Lyssna på avslut. Skriv din avslutning. Läs för responsgrupp.

 • Spela in ditt sommarprat.

 • Skriv analys av ditt sensommarprat.

 

 

Länktips:

https://sverigesradio.se/sommarvinterip1

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Du lämnar in det inspelade sommarpratet, dess talmanus och analysen av sommarpratet. Samtliga delar av inlämningen bedöms, inklusive delaktighet i diskussioner under lektionstid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska år7-9

Ännu ej nått målen
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: