Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2020-08-17 09:01 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola F NO (år 1-3)
Hur använder vi kroppen och vilka funktioner har den?

Innehåll

Mål: Eleverna ska få kunskap om kroppen. 

Innehåll: Film - Kött på benen https://www.oppetarkiv.se/video/1502940/kott-pa-benen-sasong-1-avsnitt-1-av-8?ac=k%C3%B6tt

Arbetssätt: Vi följer avsnitten om de olika kroppsdelarna/funktionerna som finns på öppet arkiv.

Inför varje avsnitt kollar vi av elevernas förkunskaper genom tankekartor.  Eleverna får även ta med sig böcker om kroppen under veckan som vi tillsammans kan läsa. 

Eleverna får en faktatext om kroppens olika delar som de får klippa och klistra in på ett A5 papper. Vi temats slut sätter vi ihop materialet till en kroppen-bok. 

Skelettet 

Vi läser en skönlitterär bok som högläsningsbok som heter Skelettboken. 

Eleverna får rita skelettet på ett svart papper och klistra in en faktatext. I grupp får eleverna klippa och klistra in ett stort skelett på ett A3 papper. 

Matsmältningen

Eleverna ritar sin frukost på ett papper och klipper ut faktatext om matsmältningen. 

Hjärtat

Eleverna får i uppgift att färglägga hjärtat och klippa och klistra på ett papper. Eleverna får även skriva vad deras hjärta slår lite extra för. De får även känna på sin egna puls och hur den ökar genom att t.ex. dansa. 

Huden

Vi pratar om känseln på huden. Eleverna får även en faktatext och bild om hudens olika lager. Vi har massagesaga under samlingen. 

Nerverna

Under samlingen får barnen ha massagesaga. Eleverna klipper ut och klistrar in faktatext om nerverna. Med en fjäder får eleverna känna hur det känns på olika delar på kroppen. 

Hjärnan

Experiment: Lura hjärnan genom att sätta armarna i ett dörrhål och pressa ett tag, sedan ska man gå framåt och då lyfts armarna upp automatiskt. 

Youtube: Ögonlurisar med Filiokus Fredrik

Vi pratar om hjärnans två halvor och dess funktion. Barnen får klippa ut en faktatext om hjärnan.

Musklerna

Eleverna får använda musklerna genom olika övningar, te.x armbrytning, avslappning, leka "kokt spaghetti", träna ansiktsmusklerna. Eleverna får även en faktatext/bild om musklerna. Mini-röris, dans etc. 

Arvsanlagen

Vi pratar om vem man liknar, mamma/pappa/mor-farföräldrar. Vad är man bra på? Har man ärvt någon egenskap från sina föräldrar? Eleverna får i uppgift att rita sig själv (självpoträtt) och skriva vem de liknar (kort mening). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: