Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden årskurs 4

Skapad 2020-08-17 09:21 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 Historia
När var vikingatiden? Hur levde människorna på vikingatiden? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Vad trodde vikingarna på? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

Innehåll

Vad du ska lära dig

 • om vikingarnas världsbild och hur vikingarnas värld såg ut
 • om asatron t.ex. om olika gudar och väsen som det berättas om i vikingarnas sagor och religion
 • om vikingarnas liv t.ex. deras vardag, hur man bodde, vad de åt och deras nöjen
 • om vikingarnas resor t.ex. vart de reste och vad de gjorde på sina resor
 • om hur vikingarna kristnades och hur det påverkade och förändrade deras liv och samhället de levde i 

 

 Så här ska vi arbeta

 • bas- och aktivitetsbok - Koll på vikingatiden
 • PowerPoint som stöd till boken
 • filmklipp
 • skönlitteratur om levnadsförhållanden på vikingatiden

 

Det här ska bedömas

När vi är klara med området kommer ska du framförallt ha kunskaper om :

 • hur vikingarnas världsbild såg ut
 • hur vikingarnas liv och vardag såg ut
 • asatron och några olika gudar
 • kristendomens betydelse för vikingatidens slut

Du kommer få möjlighet visa dina kunskaper och förmågor både muntligt och skriftligt under arbetets gång. Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i diskussioner på lektionerna och att arbeta i arbetsboken och andra eventuella skriftliga uppgifter. Som avslutning på området kommer du att få göra ett skriftligt prov. Där ska du bland annat kunna visa att du har kunskaper om hur vikingarna levde. Du ska också kunna jämföra och resonera om skillnader och likheter mellan livet på vikingatiden och hur du lever idag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

På väg att uppnå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Forntiden
Du kan med viss hjälp berätta eller skriva om forntiden, vilken utveckling som skedde, samt likheter och skillnader mellan de olika perioderna.
Du kan på ett självständigt sätt berätta eller skriva om forntiden, vilken utveckling som skedde, samt likheter och skillnader mellan de olika perioderna.
Du kan med säkerhet berätta eller skriva utförligt om forntiden, vilken utveckling som skedde, samt likheter och skillnader mellan de olika perioderna.
Vikingarnas resor
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste, samt att deras resor många gånger innebar handel, och inte bara plundringståg..
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste, samt att deras resor många gånger innebar handel, och inte bara plundringståg. Du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Människor
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden, t.ex. för en träl kontra en husbonde. Du kan berätta om någon likhet och skillnad mot nutiden, t.ex. vad gäller boende, mat, redskap, tro m.m.
Du känner till några olika saker om människors levnadsvillkor, och att det såg olika ut under vikingatiden, för olika människor. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var eller kvinna, man, barn. Du kan berätta om några skillnader eller likheter mot nutiden, t.ex. vad gäller boende, mat, redskap, tro m.m.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, du kan göra jämnförelser mellan olika levnadsvillkor då och nu och du kan både muntligt och skftligt redovisa detta. Du kan berätta om flera olika skillnader och likheter mot nutiden, t.ex. vad gäller boende, mat, redskap, tro m.m.
Kristendomens kommer till Norden
Du kan kortfattat redogöra för viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala gestalter i införandet av kristendomen.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också med säkerhet redogöra för några centrala gestalter muntligt eller skriftligt.
Källmaterial
Du kan med viss hjälp berätta/skriva om något källmaterial som vi har, och som berättar för oss om forntiden eller vikingatiden. Du har enkla resonemang om hur bra den källan är.
Du kan berätta/skriva om några olika källmaterial som vi har, och som berättar för oss om forntiden eller vikingatiden. Du för lite längre resonemang om hur bra de olika källorna är.
Du kan på ett självständigt sätt berätta/skriva om flera olika källmaterial som vi har, och som berättar för oss om forntiden eller vikingatiden. Du för längre resonemang om deras tillförlitlighet.
Religion
Fornskandinavisk religion
Du känner till någon asagud och någon berättelse knuten till den. Du kan redovisa vad du kan muntligt /skriftligt.
Du känner till några asagudar samt några berättelser knutna till dem. Du kan skriftligt /muntligt redovisa fakta om dem.
Du har goda kunskaper om flera asagudar, samt kan flera av berättelserna som är knutna till dem. Du kan skriftligt/muntligt redovisa vad du vet om dem, och du kan koppla dem till vilka spår av dem som vi ser i dag, t.ex. i veckodagarnas namn.
Svenska
Fakta, text och bild
Du läser faktatexter och kan med hjälp göra enkla, korta sammanfattningar av texten skriftligt. Du illustrerar texen med bild.
Du läser faktatexter med relativt gott flyt och kan med viss hjälp göra korta skriftliga sammanfattningar av texten med relativt tydligt innehåll. Du illustrerar ofta texten med en passande bild.
Du läser faktatexter med gott flyt och kan helt självständigt göra skriftliga sammanfattningar av texten med ett tydligt innehåll. Du illustrerar din text med en bild som väl passar an till texten.
Grundläggande regler för stavning, grammatik och språkrighet
Du använder med viss säkerhet regler för stavning och grammatik. Du använder stor bokstav och punkt. Läsaren förstår vad du skriver.
Du använder dig för det mesta av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du använder dig av grundläggande regler för stavning, skiljeteckan och språkriktighet med god säkerhet.
Planera och genomföra
Du kan med hjälp förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser i klassen. Du kan med stöd slutföra dina uppgifter.
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser relativt säkert i klassen. Du kommer med egna förslag och idéer. Du tar oftast ansvar för dina uppgifter.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser för klassen säkert. Du kommer med egna idéer och du tar ett stort ansvar för dina uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: