Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9 Sva Läsa och diskutera

Skapad 2020-08-17 09:33 i Tornhagsskolan Linköping
Vi ska läsa, träna uttal, diskutera, samtala om och sammanfatta olika texter.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Vi läser olika texter tillsammans, tränar uttal, sammanfattar och diskuterar.

Innehåll

Mål

 • Utveckla din förmåga att läsa skönlitterära texter
 • muntligt sammanfatta olika texter, leda och delta i diskussioner

 

Arbetssätt

Vi läser olika texter, tränar uttal, skriver stödord och utifrån de sammanfattar texten muntligt. Vi svarar på frågor skrifltigt. Vi leder och deltar i diskussioner.

Området avslutas med att vi genomför ett gammalt NP - tala.

 

Studiematerial

 • Boken - Läsning på flera nivåer
 • Tv-serien Amira är här

 

Examinationsforma

 • Genomförande av ett gammalt NP i Sva - där du läser en text, leder och deltar i en diskussion samt sammanfattar diskussionen

Bedömning

 • Du kommer att bedömas i de kunskapskrav som syns nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: