Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4A kap 1

Skapad 2020-08-17 09:50 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Talsystemet 1- 100 000 Tallinjer och olika hopp Jämföra och storleksordna tal

Innehåll

Mål:

 • Möta talsystem från gamla kulturer för att förstå den historiska utvecklingen av talsystemet med tiobassystemet.
 • Förstå positionens betydelse för värdet
 • Kunna förklara en siffras platsvärde
 • Visa och rita tal med tiobassystem och skriva tal i utvecklad form
 • Läsa och skriva tal med siffror och bokstäver
 • Kunskap om tals värde och deras användning i vardagssituationer

Hur: 

 • Genomgång av målen.
 • Gemensamma genomgångar
 • Eget arbete
 • Exit notes/minutare
 • Par- eller gruppuppgifter
 • Öppna frågor med diskussioner hur du löser problemet
 • Utvärdering efter varje kapitel

Bedömning:

 • Genomgångar med diskussion.
 • Enskilt arbete
 • Grupparbeten
 • Läxor
 • Exitnotes
 • Test i slutet av kapitlet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: