👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2020-08-17 10:14 i Vreta kloster skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska

Innehåll

Lärmål
Du ska lära dig läsa olika texter med flyt.
Du ska få utveckla din läsförståelse till den nivå att du kan vara med i och leda ett boksamtal.
Du ska förstå olika texter till den nivå att du kan ge omdöme på dem.

Förmågor
Du ska få möjlighet att utveckla läsmetoder som fungerar till olika texter.
Du ska få utveckla din läsförståelse till den nivå att du kan vara med i och leda ett boksamtal.
Du ska få utveckla förmågan att tolka det du läser utifrån egna erfarenheter samt uttrycka vad du tycker och tänker när du läser.
Du kommer få arbeta på din läsförståelse till den nivå att du kan ge omdöme på olika texter med olika syfte.

Arbetssätt
Egen läsning
Boksamtal
Högläsning med frågor
Diskussioner kring läsning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsförståelse
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget
Du kan göra utvecklade, sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget
Du kan göra välutvecklade, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med mycket god koppling till sammanhanget
Ny aspekt
Läsflyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i väl fungerade sätt.
Ny aspekt
Tolka och resonera
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika text samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika text samt på ett bra sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra väl underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika text samt på ett mycket bra sätt beskriva din upplevelse av läsningen.