Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skoljoggen och konditionsträning 2020

Skapad 2020-08-17 10:41 i Öllsjöskolan Kristianstad
I det här arbetsområdet fokuserar vi på konditionen som en viktig del för hälsan. Vi provar olika konditionspass på idrottslektionerna och förbereder oss inför Skoljoggen.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet fokuserar vi på konditionen som en viktig del för hälsan. Vi provar olika konditionspass på idrottslektionerna och förbereder oss inför Skoljoggen.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleven ska kunna sätta upp ett rimligt mål kopplat till genomförande av Skoljoggen, vilket består av en löprunda på 3,3 km. Eleverna i åk 5-6 kan utgå från sina resultat på Skoljoggen tidigare år. Efter genomförande av Skoljoggen ska eleven kunna samtala kring sitt genomförande och kunna resonera kring sitt resultat kopplat till det uppsatta målet samt hur olika faktorer, som exempelvis kondition, träning och kost, påverkat detta. Eleverna ska också känna till vanliga skador förknippade med löpning och konditionsträning samt hur man kan förebygga eller ta hand om dessa.

Arbetssätt

Under lektionerna kommer eleverna att få prova på olika löp- och konditionsträningspass. Vi kommer att prata om hur olika träningsmetoder påverkar vår kondition. Vi kommer också att prata om hur en rimlig målsättning kan se ut för att genomföra Skoljoggen, dvs. att gå/jogga en sträcka om 3,3 km. Efter genomförandet av Skoljoggen kommer eleverna under lektionstid att få utvärdera sitt mål och resultat. Vi kommer att prata om vikten av uppvärmning samt hur man kan ta omhand en person som drabbats av en skada i samband med träning.

Bedömning och dokumentation

Bedömningen görs av elevernas reflektioner före och efter Skoljoggen samt på vilket sätt de genomför lektioner och skoljogg.

Uppgifter

 • Samtal och reflektion kring konditionsträning och Skoljoggen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Skoljoggen och konditionsträning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse och uthållighet
Orkar till viss del vara delaktig och genomföra hela lektioner med skiftande innehåll.
Visar en relativt god uthållighet och kan delta under hela lektioner med uthållighetsmoment.
Visar en väl utvecklad uthållighet och deltar aktivt hela lektioner med uthållighetsmoment.
Samtala
Eleven kan samtala om egna upplevelser av löpning och konditionsträning och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av löpning och konditionsträning och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av löpning och konditionsträning och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med löpning och konditionsträning.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med löpning och konditionsträning.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: