Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Barnabro, Siers och Skeppet

Skapad 2020-08-17 10:31 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Planeringsmall för Siers, Barnabro och Skeppets förskolor

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?
Avgränsa så att det inte blir för stort och brett område vilket gör det svårt att följa barnen lärande.
(Hänvisa till relevanta mål i Lpfö-18 längst ner i mallen)

b. Varför har vi valt detta mål?

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 

3. Planerad tidsperiod:

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 - Lärmiljö:

 - Planerad undervisning:

 - Spontan undervisning:

 

5. Dokumentation

a. Vad ska vi titta efter? 

b. Vilka metoder har vi för att dokumentera?

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget


- Jämställdhet

- Det kompensatoriska uppdraget


- Digital kompetens

- Flerspråkighet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: