Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7 Svenska: Pedagogisk planering muntlig framställning, bokprat

Skapad 2020-08-17 10:30 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 Svenska
Du ska lära dig att genomföra en muntlig presentation i form av ett bokprat med hjälp av google presentationer.

Innehåll

Mål:

 • Genomföra en muntlig presentation
 • Använda hjälpmedel som bok, tavla, google presentationer

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar av hur man analyserar en skönlitterär text (stödmall)
 • Tips på hur man förbereder en muntlig presentation
 • Modellering med bedömning (läraren genomför ett bokprat som eleverna bedömer)
 • Tid att träna på sin presentation med en kamrat som lyssnar och ger respons.

Studiematerial:

 • Studi.se
 • Genomgångar
 • Stödmall
 • Egen vald bok
 • Fixa texten 1

Examinationsform

 • Genomföra en muntlig presentation i form av ett bokprat 
 • Kunna använda hjälpmedel

Bedömning:

 • Du kan förstå och sammanfatta innehållet i en skönlitterär bok
 • Du kan tolka, analysera och reflektera över skönlitterära texter, samt dra slutsatser som har stöd i texten.
 • Du kan anpassa din presentation till mottagare (språk, publikkontakt, tid) och ha en tydlig struktur.
 • Du kan högläsa med flyt
 • Du kan använda hjälpmedel (google presentationer, tavla, bok)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: