Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Tidiga civilisationer

Skapad 2020-08-17 11:02 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Den neolitiska revolutionen innebär att människan går från att vara jägare och samlare till att bli bofast jordbrukare. Detta är förmodligen den viktigaste händelsen i människans historia och anledningen till civilisationens uppkomst.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad en flodkultur är. Det fanns fyra flodkulturer som grundades för drygt  5000 år sedan. Dessa var Mesopotamien, Egypten, Indus och Kina. 

Arbetssätt

Ni kommer att få arbeta med att göra jämförelser och vi kommer att diskutera vad som behövs för att ett samhälle/en civilisation ska fungera. Ni kommer att få arbeta en del med det vårt digitala läromedlet Clio online. Ni kommer att få i läxa att titta på en del filmer som förberedelse inför lektioner.

 Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas under lektionstid genom deltagande i diskussioner, genom läxförhör samt genom olika arbetsuppgifter under lektionstid.

 

Material

Filmer på www.sli.se

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16971 (Flodkulturer- Hur uppstod en flodkultur?)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16972  (Mesopotamien)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16973 (Egypten)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16974 (Indus)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16975 (Kina)

 

Tilldelade textavsnitt och uppgifter i www.clioonline.se 

Hur du bäst förbereder dig till provet?

 

·       Delta aktivt på lektionerna. 

 

·       Varje vecka får du en läxa från studi.se att förbereda inför första lektionen.

 

·       Mina genomgångar och p.p som finns på min hemsida. (kommer också att finnas i inspelad version för repetition.

 

·       Uppgiften ni gjorde gruppvis med pilarna och sambandsord och bilder om hur högkulturerna utvecklades.

 

·       Kortare filmerna som vi sett (se länkar ovan) och frågorna till filmerna som du hittar svaren till på teams och seidler.se.

 

·       Texter och övningar som jag valt ut från clio.se

 

·       Gå in och repetera det vi gjort på teams och  www.seidler.se.

Uppgifter

 • Prov civilisationer

 • Prov civilisationer

 • Prov civilisationer

 • Prov civilisationer

 • Prov civilisationer

 • Prov högkulturer

 • Frågor till samtliga filmer (Egypten, Kina och Indus med)

 • Genomgång förhistoria - människans tidiga utveckling

 • Frågor till filmerna om flodkulturer och Mesopotamien

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Tidiga civilisationer

E
C
A
Faktakunskaper
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Människans levnadsvilkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor,
Begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: