Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåvinges fritidshem

Skapad 2020-08-17 10:43 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Fritidshem Blåvinge Byskolan år 20/21
Grundskola F – 3
Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet har en viktig roll i barns lärande, eftersom barn lär i alla sammanhang under hela dagen.

Innehåll

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

 

På Blåvinge vill vi:

- att lärandet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

- arbeta med lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer, samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

- att eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

-  att eleverna får möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

- att eleverna utvecklar tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle.

- ge förutsättningar för eleverna att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 

 

Vår avsikt är att utvärdera verksamheten löpande, genom samtal, fritidsråd och fritidsenkät. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: