Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter

Skapad 2020-08-17 10:45 i Stora Skedvi skola Säter
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att lära dig om återberättande texter. Återberättande texter handlar om något som har hänt. Det kan vara något som har hänt dig själv eller andra. Du kan återberätta en bra bok du har läst eller vad du har gjort på rasten.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • urskilja den återberättande textens struktur
 • förutspå textens handling
 • reda ut oklarheter i texten
 • ställa frågor till texten
 • sammanfatta det du läst
 • återberätta i kronologisk ordning
 • skriva rubrik, inledning och avslutning
 • hålla dig till ämnet när du skriver och pratar
 • använda dig av olika tidsord
 • dela upp texten i stycken
 • skriva verben i preteritum

 

Undervisning

Du kommer att arbeta utifrån boken Tala, läsa, skriva där du arbetar tillsammans med klasskompisar och enskilt. Du kommer att delta i diskussioner, läsa texter och skriva en egen text.

 

Bedömning

Vi bedömer dina förmågor löpande under arbetet med texttypen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris återberättande text

1
2
3
Tala
Med stöd av en vuxen kan du berätta i kronologisk ordning.
Du kan återberätta i kronologisk ordning.
Du kan berätta i kronologisk ordning med en tydlig röd tråd.
Tala
Med stöd av en vuxen kan du hålla dig till ämnet när du talar.
Du kan hålla dig till ämnet när du talar.
Du kan hålla dig till ämnet och har n tydlig röd tråd när du talar.
Tala
Med stöd av en vuxen använder du varierade tidsord.
Du kan använda några olika tidsord.
Du kan använda flera olika tidsord.
Skriva
Med stöd av en vuxen kan du skriva rubrik, inledning och avslutning.
Du kan skriva en text med rubrik, inledning och avslutning .
Du kan skriva en text med rubrik, inledning och avslutning som passar väl till ämnet.
Skriva
Du kan med stöd av en vuxen: - hålla dig till ämnet när du skriver - skriva i kronologisk ordning - dela upp texten i stycken - skriva några olika tidsord - skriva de flesta verb i preteritum
Du kan: - hålla dig till ämnet när du skriver - skriva i kronologisk ordning - dela upp texten i stycken - skriva några olika tidsord - skriva de flesta verb i preteritum
Du kan: - hålla dig till ämnet när du skriver - skriva i kronologisk ordning - dela upp texten i flera stycken - skriva flera olika tidsord - skriva verben i preteritum
Läsa
Du kan med stöd av en vuxen urskilja den återberättande textens struktur.
Du kan urskilja den återberättande textens struktur.
Du kan urskilja den återberättande textens struktur.
Lässtrategier
Du kan med stöd av en vuxen förutspå textens handling, reda ut oklarheter och ställa någon fråga till texten
Du kan förutspå textens handling, reda ut oklarheter och ställa någon fråga till texten
Du kan förutspå textens handling, reda ut oklarheter och ställa frågor till texten.
Sammanfatta
Du kan med stöd av en vuxen sammanfatta några viktiga delar i texten du har läst.
Du kan sammanfatta några viktiga delar i texten du har läst.
Du kan sammanfatta flera viktiga delar i texten du har läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: