Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil konst

Skapad 2020-08-17 11:02 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 8 Slöjd
Du ska framställa en bild i olika textila material.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Textil konst/uttryck

 

Syfte med uppgiften

 

·       Du ska framställa en bild i textil utifrån tre tekniker och med hjälp av lämpliga redskap

·       Du ska utveckla dina kunskaper där tanke, fantasi och handling samverkar

·       Du ska under arbetets gång beskriva, analysera och fota ditt arbete i en power point på din Ipad

 

De här förmågorna utvecklar du i ditt arbete

 

·       Formge och framställa en textil bild i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

·       Välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet med arbetet och utifrån syftet med kvalite och uttryck

·       Analysera och värdera ditt arbete

·       Tolka slöjdföremålets kulturella och estetiska uttryck

 

Centralt innehåll

·       Planera en egen ide

·       Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·       Göra egna skisser och använda digitala hjälpmedel

·       Dokumentera och utvärdera ditt arbete i en power point

 

Vad ska du kunna när arbetsområdet är slut

 

·       Göra en egen ide som är svårare än tidigare

·       Pröva och ompröva ideer och tekniker

·       Documentera ett arbete i detalj digitalt med foton och text

·       Klara av att bli färdig med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·       Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

·       Vilken kvalite ditt arbete har

·       Hur du har dokumenterat ditt arbete

 

 

 

Matriser

Sl
Textil konst

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sl
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Slöjd, Brattebergsskolan åk 7-9

SLÖJDENS MATERIAL, REDSKAP OCH HANTVERKSTEKNIKER

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

SLÖJDENS ARBETSPROCESSER

  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbets- processen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

SLÖJDENS ESTETISKA OCH KULTURELLA UTTRYCKSFORMER

  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer

SLÖJDEN I SAMHÄLLET

  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: