Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-08-17 11:23 i Britsarvsskolan Falun
I detta temaarbete kommmer du att lära dig mer om kroppen och hur den fungerar. Du kommer att få lära dig fakta om kroppsdelar samt våra sinnen och hur kroppen ser ut inuti.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Bild
Tema kroppen

Innehåll

Kroppen

I detta temaarbete kommer du att lära dig mer om kroppen och hur den fungerar. Du kommer att få lära dig fakta om olika kroppsdelar och våra organ. Undervisningen kommer också att handla om människans olika sinnen samt att kroppen behöver mat, vila och motion för att må bra.
Du kommer att få uppleva saker med din kropp och dina sinnen.

Syfte: Vad ska jag som elev utveckla?

I arbetsområdet "Människokroppen" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda olika tekniker i bild för att utveckla din kreativitet och ditt bildskapande.
 • skriva egna faktatexter med hjälp av faktaböcker och stödord.
 • undersöka hur vår kropp och våra sinnen fungerar.
 • diskutera och resonera om kroppens olika funktioner Vad ska vi arbeta med?

Vad kommer vi att arbeta med?

Då kommer du att få:

 • lära dig vad kroppen behöver för att må bra.
 • skriva egna faktameningar.
 • delta och lyssna aktivt i samtal om vår kropp.
 • läsa faktatexter.
 • lära dig fakta om några av våra yttre kroppsdelar, namn och funktioner.
 • lära dig fakta om några av våra inre organ, namn och funktioner.
 • lära dig vilka våra sinnen är och hur de fungerar. 
 • göra olika experiment med dina sinnen.
 • arbeta med bild på olika sätt.
 •  

 Hur ska vi arbeta?

 • Berätta om dina kunskaper om vad hälsa är.
 • Se på filmer som handlar om kroppen.
 • Läsa faktatexter om kroppen.
 • Skriva och rita.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Göra olika experiment då du testar dina sinnen.
 • Skapa egna bilder och illustrationer om kroppen.

 

 

Kunskapskrav: Bedömning

Du ska kunna:

 • läsa och förstå en enkel faktatext.
 • skriva egna fakta meningar.
 • kunna olika kroppsdelar, vad de heter och var de sitter.
 • berätta vad din kropp behöver för att må bra.
 • berätta om dina sinnen och hur de fungerar.
 • aktivt delta vid samtal och diskussioner samt övningar.
 • framställa bilder som handlar om kroppen. 

   

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Människokroppen

Träningsnivå
.
Godtagbara kunskaper
.
Mer än godtagbara kunskaper
Kroppsdelar och sinnen.
 • NO   3
Du kan med hjälp namnge några av människans kroppsdelar.
Du namnger människans 5 sinnen och flera olika kroppsdelar samt deras rätta placering på kroppen.
Du namnger människans fem sinnen och berättar om de flesta eller alla kroppsdelar vi övat på, samt deras rätta placering på kroppen.
Hälsa
At delta i diskussioner om hur olika faktorer påverkar människans hälsa.
 • NO   3
Du kan med stöd lyssna och delta i diskussioner om hur olika faktorer påverkar människans hälsa.
Du har lyssnat till diskussioner om hur olika faktorer påverkar människans hälsa.
Du är aktiv i diskussioner om hur olika faktorer påverkar människans hälsa.
Undersökningar
 • NO   3
Du kan med stöd av pedagog genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra en enkel undersökning med hjälp av tydliga instruktioner.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: