Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ha koll på matematik kap 2.

Skapad 2020-08-17 11:22 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under några veckor kommer du att få bekanta dig med geometriska objekt, längd och omkrets.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DINA KUNSKAPER OM:

 •  att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt.
 • att jämföra, uppskatta och mäta längd.
 • att omvandla längdenheter.
 • att mäta och beräkna omkrets.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att arbeta med genomgångar, med boken, diskussioner vid problemlösning samt praktiskt.

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

 Formativ bedömning kommer att ske under arbetets gång i form av ett test och återkoppling under lektionerna.

 

Nedanstående kunskapskrav bedöms på elevens matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: