Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsresurser och fördelning (ekonomi) Åk 6

Skapad 2020-08-17 11:23 i Östra skolan Falun
Ett arbetsområde där eleverna skall bli bekanta med begrepp som t ex hushållsekonomi, inkomster, utgifter, budget och skatter samt kunna redogöra för privat och offentlig ekonomi.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Varför kan vi inte åka till Alperna på sportlovet? Varför kan jag inte få en ny dator och mobil? Det finns mycket att drömma om, mycket som kostar pengar. Att du inte får allt du vill ha beror ofta på familjens ekonomi, att pengarna skall räcka till en mängd olika saker. Inom detta arbetsområde skall vi titta närmare på ekonomi, privatekonomi och hur familjens ekonomi kan fungera samt hur den offentliga ekonomin fungerar.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Syftet med arbetsområdet med koppling till läroplanen

Arbetsområdet

Inom detta område skall ni skaffa er större kunskaper om vad ekonomi är för någonting. Ni skall veta vad utgifter och inkomster är för någonting, exempel på utgifter och inkomster i ett hushåll. Ni skall känna till vad en budget är och hur de kan se ut. Ni skall veta vad spara och låna innebär, samt vad skatt och bidrag är för någonting och hur detta hör ihop med den offentliga ekonomin.

Vi kommer att diskutera och resonera kring hur exempelvis hur skatt fungerar i samhället, fördelar och nackdelar med skatt, hur utgifter och inkomster hänger ihop i ett hushåll, vad lån är och vad det kan få för konsekvenser att inte betala tillbaka lån och vad hållbar konsumtion är.

Arbetsområdet kommer att bestå av:
klassdiskussioner
gemensamma genomgångar
film
skriftliga inlämningar

Bedömning

Bedömningen kommer att ske: 
genom muntligt aktivt deltagande på lektionen där det ges möjlighet att visa kunskaper
gemensamma diskussioner där eleven ges möjlighet att reflektera kring ekonomi
genom ett skriftligt test som som visar din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp
genom ett avslutande och övergripande test utifrån matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
    Sh  4-6
  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapskrav i samhällskunskap 4-6

1
2
3
Eleven har/......../ kunskaper om olika samhällsstrukturer.
grundläggande
goda
mycket goda
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då/......../ samband inom den privata och offentliga ekonomin.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett:
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka elevnära ekonomifrågor ur privata och offentliga perspektiv och beskriver då /......./ samband med/......../ underbyggda resonemang.
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: