Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

General Test 2 - Magic 6! Chapter 5-8 Step 1

Skapad 2020-08-17 12:02 i Parkskolan Kristianstad
General Test 1 A Reading comprehension "An e-mail from an American girl" B Listening comprehension " Nelson´s South Africa" C Wordknowledge: words and phrases from ch. 1-8 Grammar: have/has, am/is/are, pronomen his och her, frågeord som who och plural -s. D Grammar: framtid med be going to ..., oregelbundna substantiv i plural, -s i presens vid he, she och it, have/has och genitiv apostrof -s vid ägande. E Wordknowledge: The weather. F Wordknowledge: School words. G Wordknowledge: Clothes H Wordknowledge/grammar: The body, substantiv i plural.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Arbetsbeskrivning med bedömningsmatriser för kapitel 5-8 Magic 6.

Innehåll

 

 

Pedagogisk planering – Engelska: Magic 6! Kapitel 5-8

Viktiga begrepp: Dina glosor från kapitel 5-8

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Förmågan att förstå och tolka talad engelska

Förmågan att formulera dig i skrift.

Förmågan att göra dig förstådd.

Förmågan att anpassa ditt språk efter mottagare.

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Du skall känna dig säkrare på ord/uttryck och grammatik som berörs i kapitel 5-8, samt att du förbättrar din läsförståelse, hörförståelse, muntliga och skriftliga förmåga.

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

Du arbetar med kapitel 5-8 med de olika komponenterna i läromedlet Magic 6: Textbook, Word Trainer, Workbook och webbövningarna på www.studentlitteratur.se.

Varje kapitel har en planering som du arbetar efter. Genom varierade övningar, genomgångar och repetitionsläxor befästs kunskaperna. Texter och dess innehåll diskuteras i klassen där dina egna åsikter och reflektioner är värdefulla, liksom de jämförelser vi gör med den engelsktalande världen och kulturella företeelser.

Kursen avslutas med ett General Test där dina kunskaper bedöms.

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

De olika delmomenten testas och bedöms i ett General Test chapter 5-8. Delmomenten är:

A Ordkunskap och uttryck (meningsbyggnad): Välj rätt alternativ.

Ordkunskap och uttryck (meningsbyggnad)Översätt orden från parentesen.

C Ordkunskap: Fyll i med orden i rutan.

D Grammatik: Regular verbs past tense

E Grammatik: Irregular verbs past tense

F Ordkunskap: Avsluta meningarna.

I Writing: Skriv en nyhetsartikel

1.Läsförståelse: Handlar om en hajattack i Jersey Shore.

2. Hörförståelse: Handlar om vilken dag och tid som gäller.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
General Test 1! Magic 6 Chapter 5-8 Step 1

Wordknowledge A,B,C och F.

Bedöms också sammanfattningsvis efter uppgifterna A,B,C och F..
Förmåga ej godkänd.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
A. Wordknowledge
Ordkunskap och uttryck (meningsbyggnad): Välj rätt alternativ.
Jag väljer rätt ord i 3 fall.
Jag väljer rätt ord i 4 fall.
Jag väljer rätt ord i 5 fall.
B. Wordknowledge
Ordkunskap och uttryck (meningsbyggnad): Översätt orden från parantesen.
Jag väljer rätt ord i 3 fall.
Jag väljer rätt ord i 4-5 fall.
Jag väljer rätt ord i 6 fall.
C Wordknowledge
Fyll i med orden i rutan. Fullfölj dialogerna
Jag väljer rätt ord i 3 fall.
Jag väljer rätt ord i 4-5 fall.
Jag väljer rätt ord i 6 fall.
F Wordknowledge
Avsluta meningarna.
Jag avslutar 2 meningar med rätt ord.
Jag avslutar 3 meningar med rätt ord.
Jag avslutar 4 meningar med rätt ord.
Wordknowledge
Här bedöms dina ordkunskaper sammanfattningsvis.
 • En  A 6
Jag väljer rätt ord i 10-14 fall.
Jag väljer rätt ord i 15-18 fall.
Jag väljer rätt ord i 19-21 fall.
D Grammar
Regular verbs, past tense
Jag svarar rätt på 1-6
Jag svarar rätt på 7-8
Jag svarar rätt på 9-10
E Grammar
Irregular verbs, past tense
Jag svarar rätt på 1-6
Jag svarar rätt på 7-8
Jag svarar rätt på 9-10
2. Writing
Write a newspaper article. Use the information and write a short newspaper article.
 • En  A 6
Jag skriver en nyhetsartikel på ett enkelt och begripligt sätt.
Jag skriver en nyhetsartikel på ett enkelt, begripligt och relativt tydligt sätt där jag oftast använder mig av rätt ord och rätt meningsbyggnad .
Jag skriver en nyhetsartikel på ett på ett tydligt sätt där jag använder mig av rätt ord och rätt meningsbyggnad
2. Reading
Jersey Shore Shark Attacks
 • En  A 6
Jag svarar rätt på 3 frågor.
Jag svarar rätt på 4-5 frågor.
Jag svarar rätt på alla 6 frågor.
2. Listening
What's the day and time?
 • En  A 6
Jag svarar rätt på 3 frågor.
Jag svarar rätt på 4 frågor.
Jag svarar rätt på alla 5 frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: