Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urholkning

Skapad 2020-08-17 12:19 i Vreta kloster skola Linköping
Grundskola 5 Slöjd
Här kommer du att få träna på att använda håljärn och träklubba. Målet är att urholka en skål med egen formgivning.

Innehåll

Mål: Det här kommer du att lära dig.

 • Formgivning/idéutveckling på din egen skål och motivera varför du valt just den formen.
 • Att urholka med håljärn/skölp på ett säkert sätt.
 • Använda slöjdspecifika begrepp när du pratar och skriver om ditt arbete.
 • Dokumentera och reflektera dina tankar om din arbetsprocess

Arbetssätt: Så här kommer vi att arbeta..

 • Idéutveckling i samarbete med andra.
 • Genomgångar av verktyg och hur de används på ett säkert sät
 • Träna begrepp genom kooperativa strukturer.
 • Skriva loggbok för att träna förmågan att använda rätt begrepp. 

Bedömning: Under arbetets gång kommer vi titta på..

 • Noggrannheten i din formgivning och idéutveckling.
 • Hur du använder verktyg på ett säkert sätt.
 • Hur du använder de slöjdspecifika begrepp som tillhör arbetsområdet i muntliga resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjäp av erbjudet inspitationsmaterial och sådan som eleven själv har sökt upp
Formge
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utrifrån instruktioner
Framställa
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kanpå ett utvecklat och realtivt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutevecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olka material utifrån instruktioner
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlinsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlinsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under processen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångsssätt och ger utvecklande motiverningar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Egen bedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge välutevecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: