Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Taluppfattning

Skapad 2020-08-17 12:44 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Blandad repetition tillsammans med nya kunskaper i de fyra räknesätten: Addition, Subtraktion, Multiplikation och Division. Vi ska tillsammans arbeta med bland annat problemlösning; både skapa våra egna problemlösningar och sedan försöka lösa varandras.

Innehåll

Ämne: Matematik

Arbetsområde: Taluppfattning

Tid: 8 veckor/32 lektioner

Klass: 4A, 4C, 4D

Vad ska jag lära mig?

·       Metoder för uträkningar med naturliga tal vid överslagsräkning och huvudräkning. Även metoder för skriftliga uträkningar, till exempel uppställning.

·       Positionssystemet; tusental, hundratal, tiotal och ental.

·       Enkla algebraiska uttryck, till exempel: 12 + x = 50.

·       Metoder för enkel ekvationslösning.

·       Problemlösning och strategier för dessa.

·       Skapa egna problemlösningsuppgifter med rimlighet.

·       Matematiska begrepp.

Varför ska jag lära mig detta?

·       För att kunna använda matematik i vardagen, till exempel när du handlar i en affär.

·       För att kunna formulera och lösa problem.

Hur ska jag lära mig?

·       Mattebok; självständigt arbete.

·       Diskussioner; EPA

·       Problemlösningsuppgifter – utföra och skapa; enskilt och par.

·       Digitala verktyg; Nomp

Bedömning:

Formativt: Deltagande under lektioner, skapande av egna problemlösningar och utförande på andras problemlösningar. 

Summativt: Skriftligt prov. 

· 

·  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: