Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år2 HT

Skapad 2020-08-17 13:01 i Vreta kloster skola Linköping
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Den här terminen ska vi arbeta med talen inom 0-100

Innehåll

 Du ska få lära dig:

·   talen 0-100 (räkneord, antal och att skriva siffrorna)

 • ·  addera och subtrahera ental och tiotal

  ·   addition och subtraktion utan och med tiotalsövergång

  ·   och öva på att lösa ett enkla problem och se om svaret är rimligt

  ·   skriftliga räknemetoder (uppställning addition och subtraktion med och utan växling)

  ·   multiplikation (grunderna för multiplikation och tabellerna 2,5 samt 10)

  ·   division (grunderna för division och dela med talen 2 och 4)

  ·   tal i bråkform

·   och känna till begrepp och dess innebörd, som exempelvis term, summa, addera, addition, tallinje, differens, subtraktion, subtrahera, ental, tiotal, problemlösning, tiotalsövergång, uppställning, växling, faktor, produkt, multiplikation, multiplicera, division, bråk, halv, hälften, tredjedel, fjärdedel, Hur kommer vi att arbeta?

 •  ha gemensamma övningar och genomgångar
 • arbeta kooperativt i par/grupp
 • använda läromedlet favoritmatematik
 • använda NOMP och skolplus
 • spel och laborativt material

Bedömning

Under arbetets gång visar du genom att vara aktiv under lektionerna om du når målen för arbetsområdet. Du får direkt återkoppling kontinuerligt under lektionerna. I slutet av varje arbetsområde (kapitel) kommer du få göra avstämningsuppgifterna på sidorna ”Vad jag har lärt mig” i Favorit matematik. Här visar du om du når målen och en pedagog tillsammans med dig samtalar om vad du behöver arbeta vidare med. Under höst – och vårterminen kommer du ges möjlighet att göra bedömningsuppifter där du visar vad du kan och vad du behöver träna mer på.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: