Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, mänskliga rättigheterna och barnkonventionen

Skapad 2020-08-17 13:21 i Björnkärrsskolan Linköping
FN, mänskliga rättigheter och barnkonventionen
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer arbeta med FN: när det grundades, varför det grundades men även vad de arbetar med idag. Vi kommer ta upp vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen innehåller och när de skrevs.

Innehåll

 

När du är klar med de mänskliga rättigheterna, förenta nationen och barnkonversationen: 

 • ska du veta vad Förenta Nationen är, när det skapades och varför
 • ska du veta vilka arbetsuppgifter Förenta Nationen har
 • ska du veta varför de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen skrevs 
 • ska du veta vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen står för 
 • ska du veta vad UNICEF arbetar med och vad de står för

 

Arbetssätt: 

 • Du ska söka fakta och svara på frågor kring FN. 
 • Se på film om de mänskliga rättigheterna och diskutera frågor till filmen. 
 • Du ska tillsammans med en kompis göra en film om barnkonventionen. 
 • Vara delaktig på lektionerna och diskutera. 

 

Bedömning: 

 • Texten du skriver om FN
 • Delaktighet på lektionerna 
 • Hur delaktig du är i skapandet av filmen samt de kunskaper ni presenterar i filmen

 

Elevernas delaktighet och inflytande: 

Du som elev visar dig delaktig i samtal och de arbetsuppgifter som vi gör på lektionerna. 

Du har möjlighet att vara med och välja vilken punkt i barnkonvention som ni ska arbeta med samt hur er film ska vara gjord.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
mänskliga rättigheter

Träna mer
Godtagbara
Utvecklade
Välutvecklade
Människors & barns rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger ett exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen. --------------------------------- Det visar du genom att: Du ger ett exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger flera exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen. --------------------------------- Det visar du genom att: Du ger flera exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger flera exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen. --------------------------------- Det visar du genom att: Du ger flera exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: