👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brodera ditt namn och sy Slöjdpåse

Skapad 2020-08-17 13:22 i Parkskolan Norrtälje
Sy Slöjdpåse för förvaring
Grundskola 4 Slöjd
Du kommer att starta med att brodera ditt namn på ett bomullstyg med förstygn, efterstygn eller stjälkstygn visa 2 olika stygn på ditt arbete. Du kommer sedan att sy en slöjdpåse för att kunna förvara dina slöjdprojekt i under kommande år och för att öva på att sy med symaskinen.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll årskurs 4-6

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • brodera sitt namn på ett bomullstyg, välja färg på garn och nål som passar till att sy efterstygn, förstygn eller stjälkstygn. Bomullstyget med namn sys sedan fast på slöjdpåsen(elev väljer 2 sätt att brodera)
 • formge genom att välja färg samt stil på påsen.
 • följa instruktioner (arbetsbeskrivning).
 • dokumentera sina arbeten och kommentera arbetsprocessen i slöjddagboken.
 • använda tidigare kunskaper kring hur symaskinen fungerar och hur du följer en arbetsbeskrivning.
 • utvalda slöjdord som: arbetsbeskrivning, tvärnåla, sömsmån, avig- och rätsida, stadkant, fästa.

Undervisning

Vi kommer att ha en gemensam genomgång av nål låda, broderi nål, synålar och säkerhetsnålarom och om hur förstygn och efterstygn och stjälkstygn ska sys.

I nästa moment om hur slöjdpåsen kommer att vara uppbyggd och ha samtal om uttryck, färg och form.

Träna slöjdorden som hör till arbetet. Formge och sy en slöjdpåse genom att följa en arbetsbeskrivning och titta på uppsydda modeller.

Repetition:

Vi kommer att fortsätta att öva på att:

 • brodera, förstygn, efterstygn och stjälkstygn
 • trä symaskinen med övertråd och undertråd.
 • sy raksöm.
 • sick-sacka.
 • fästa.

Du kommer även lära dig att:

 • med hjälp av markeringspapper skriva ditt namn på tyg
 • tvärnåla fast mönster.
 • sy en "tunnel" (kanal) i översta kanten.
 • virka två snören för att kunna stänga påsen.

Dokumentation 

Arbetet dokumenteras efter varje lektion i din slöjddagbok med hjälp av text/ljudinspelning och bilder. När slöjdpåsen är helt klar skriver du en utvärdering kring arbetsprocessen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6