Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik (och Biologi) - Ljud och hörsel

Skapad 2020-08-17 13:36 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Nu ska vi lära oss om ljud- örat och hörseln.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur uppkommer ljud? Hur leds ljud vidare? Hur mäts ljud? Vilka ljud är skadliga för våra öron?

Innehåll

Mål

 • Kunna förklara någonting om vad ljud är och hur ljud skapas
 • Känna till vad som menas med höga och låga toner
 • Kunna berätta något om starka och svaga ljud
 • Kunna berätta något om hur ljud kan ledas olika bra i olika material och att ljud kan studsa.

Arbetsbeskrivning

 • Teori från NE samt boken "Fysik och kemi"
 • Filmer från sli.se och NE
 • Praktiska experiment, mätningar och demonstrationer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Berätta om vad ljud är och hur ljud uppstår
 • Berätta och visa vad som menas med höga och låga toner
 • Berätta om ljudstyrka och hörselskador
 • Berätta om hur ljud förs vidare

 

Bedömningen sker:

 • Skriftligt prov
 • Engagemang under lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6

Matriser

Fy
Ljud

Godtagbara kunskaper
Klart godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Örat och örats delar , samt hur hörseln fungerar.
Eleven har grundläggande kunskap om örats viktigaste delar. Du kan på ett enkelt sätt förklara hur örat fungerar.
Eleven har god kunskap om örats funktion och delar och kan på ett utvecklat sätt och med några typiska begrepp förklara hur örat/hörseln fungerar.
Eleven har mycket god kunskap om örats funktion och delar. Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva hur örat/hörseln fungerar och använder dig av korrekta begrepp i en detaljerad förklaring.
Ljud, ljudvågor och tonhöjder
Du vet att ljudet är vågor. Du kan ljudets hastighet och vet att den varierar i olika material. Du vet att det finns olika frekvenser på ljud (höga/låga) Du vet i vilket frekvensområde vi hör. Du vet att man mäter frekvens i enheten Hertz, (Hz)
Du kan förklara hur ljud uppstår vid en ljudkälla och sedan breder ut sig som vågor. Du vet att ljudets hastighet beror på vilket medium det färdas i och kan göra en enkel förklaring av detta. Du kan förklara skillnaden mellan höga och låga toner med hjälp av detta begrepp.
Du kan med fysikens begrepp på ett utförligt sätt förklara hur ljudet transporteras från ljudkällan fram till ditt öra. Du kan förklara varför ljudets hastighet varierar beroende på material.
Ljudtyrka, buller och eko
Du vet att man mäter ljudstyrka i enheten decibel, dB.
Du kan ge exempel i decibelskalan. Du kan förklara buller och eko på ett enkelt sätt.
Du kan förklara hur decibelskalan är uppbyggd och ge exempel. Du kan förklara vad akustik är.
Experiment
Du kan på ett enkelt sätt beskriva något/några av de experiment vi gjort. Du kan berätta vad du upptäckte och ha en enkel förklaring till din upptäckt.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva de experiment vi gjort. Du kan på ett utvecklat sätt ge en förklaring med några av de begrepp vi lärt oss. Du kan jämföra några av experimenten och beskriva några likheter och skillnader.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva de experiment vi gjort och jämföra dem med varandra. Du kan förklara/jämföra/dra slutsatser av likheterna och skillnaderna i dina resultat. Du uttrycker dig med de naturvetenskapliga begrepp vi lärt oss.
Hörselskador
Du vet vad hörselskadorna döv och tinnitus är.
Du kan med enkla förklaringar förklara olika orsaker till dövhet och när du fått tinnitus.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad som inte fungerar i örat när du är döv och har tinnitus. (membran, hår, vätska)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: