Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-08-17 13:28 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola

Innehåll

Nuläge

Vi ser ett intresse hos barnen att räkna antal, mäta, använda matematiska begrepp, använder analoga spel mycket där de räknar prickar och steg. De använder material för bygg och konstruktion.
Svårigheter hos en del av barnen att fokusera och koncentrera sig. Strukturen har inte fungerat som det ska under våren pga Covid-19.

Mål

Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Förståelse för rum, tid och form,och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning, förändring samt att resonera matematisk om detta.

Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Syfte

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för matematiska begrepp för att kunna utveckla sin förmåga att se samband, utforska sin omvärld samt att det utvecklar språket och begreppsbildningen.

Genomförande

Vi vill inspirera barnen till att fortsätta utveckla sitt matematiska intresse. Detta genom att använda oss av:

- Digitala verktyg som blue bot, Wi-Fi puck, green screen, iMovie m m

- Programmering, analogt och med blue bot.

- Bygga mönster.

- Geometri.

- Mäta och väga.

- Utematematik.

- Vi pedagoger använder korrekta begrepp och inte förenklar.

- Spela spel räkna steg och använda siffertärning resp pricktärning.

- Känna igen antal och siffror.

Dokumentation under lärprocessen

All dokumenteras löpande via unikum där vi skriver lärlingar samt reflektioner och analyser.
Vi kommer att ha en dokumentationsvägg.

Ansvar

Alla i arbetslaget har ansvar för genomförande och dokumentation.

Uppföljning

Vi reflekterar varje måndag och gör en analys en gång i månaden. Varje termin avslutas med en utvärderingsdag.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: