Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnstenen SKA-arbete omsorg, utveckling, lärande 2020/2021

Skapad 2020-08-17 13:40 i Kvarnstenens förskola Mariestad
Förskola
Målformulering: Bedriva en pedagogisk undervisning som främjar hållbarhet inom omsorg, utveckling och lärande.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

Utifrån analysen från föregående läsår kom vi fram till dessa framgångsfaktorer:

  •   Ta tillvara barnens intressen samt organisera tillfällen för samtal och reflektion.
  • Dela in barngruppen i mindre grupper.
  • Använda TAKK som förstärkning av ordets innebörd.
  • Trygg anknytning för barnen och för vårdnadshavare. 
  • Utforska begreppen med hela kroppen och alla sinnen.
  • Tydlig planering och tydliga rutiner som gör att aktiviteter blir av.
  • Närvarande och lyssnande vuxna.
  • Gemensamt förhållningssätt som är tydligt för barnen.
  • Ett gott samarbetsklimat där vi har en samspelande atmosfär.

Utvecklingsområden:

 Utifrån dessa punkter har vi valt att bedriva en pedagogisk undervisning som främjar hållbarhet inom omsorg, utveckling och lärande.

Vi vill skapa förutsättningar för barnen att ingå i ett sammanhang som präglas av hållbara relationer och hållbart lärande.

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där vi tillsammans kan utforska och få nya kunskaper som vi kan använda både nu och i framtiden.

I läroplanen samt Martina Lundström (2017) delas kunskap in i fyra områden:

Fakta - att känna till information, regler, konventioner.

Förståelse - att uppfatta meningen i fakta.

Färdighet - att veta hur något ska göras och kunna göra det, kunskap som visar sig i handling.

Förtrogenhet - att kunna tillämpa sin färdighet och förståelse även i nya unika situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bedriva en pedagogisk undervisning som främjar hållbarhet inom omsorg, utveckling och lärande.

 

Vara goda förebilder i relationer och vår miljö.

 

Lyhörda och medforskande pedagoger som tar tillvara på barnens intressen och nyfikenhet för att skapa ett hållbart lärande. Där vi till exempel använder oss av

naturen och återvunnet material.

 

Dela in barngruppen i mindre grupper för att skapa förutsättningar för hållbart lärande. Det är viktigt med tydlig planering och fungerande rutiner.

 

Barnens intressen ska prägla lärmiljöerna, både inne och ute.

 

Använda TAKK som förstärkning av ordets innebörd för att öka delaktigheten.

 

Genom att vara närvarande och lyhörda pedagoger vill vi ge barnen en trygg och hållbar atmosfär där de vill och vågar, utforska och lära.

 

Vi dokumenterar i Unikum för att ge vårdnadshavare inblick i utbildningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: