Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människors rättigheter och det svenska rättssystemet

Skapad 2020-08-17 13:49 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hej och välkomna till det första SO-arbetsområdet på högstadiet! Under arbetsområdet ska vi i tur och ordning lära oss mer om de mänskliga rättigheterna, de 5 nationella minoreteterna och det svenska rättssystemet. Vi kommer lägga särskild tonvikt vid det svenska rättssystemet som vi kommer analysera ur olika perspektiv och med olika metoder. Men vi börjar med att ta oss an de mänskliga rättigheterna och de 5 nationella minoriteterna. Nedan följer en grovplanering för arbetsområdet. Observera att innehållet kan komma att förändras.

Innehåll

 

Vecka

Tisdag

Torsdag

Fredag

34

 

Intro

Mänskliga rättigheter/nationella minoriteter

35

Mänskliga rättigheter/nationella minoriteter

Mänskliga rättigheter/nationella minoriteter

Mänskliga rättigheter/nationella minoriteter

36

Mänskliga rättigheter/ nationella minoriteter

Mänskliga rättigheter/nationella minoriteter

Mänskliga rättigheter/nationella minoriteter (/Lag och rätt?)

37

Lag och rätt

Lag och rätt

Lag och rätt

38

Lag och rätt

Lag och rätt

Lag och rätt

39

Utvecklingssamtal (ingen SO)

Lag och rätt

Nattorientering (ingen SO)

40

Lag och rätt

 

Prov - Lag och rätt

41

(Nästa arbetsområde) Individ och gemenskap (Prov - Lag och rätt?)

Individ och gemenskap

Individ och gemenskap

 

Mål: mänskliga rättigheter/nationella minoriteter

- Kunna förklara varför FN bildades 1945
- Kunna förklara vad FN-deklarationen är för något
- Kunna redogöra för några av de rättigheter (artiklar) som finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Känna till barnkonventionen
- Känna till diskrimineringslagen och  diskrimineringsgrunderna
- Känna till samtyckeslagen
- Veta vilka de 5 nationella minoriteterna är och varför de har status minoriteter
- Känna till samernas särskilda status som urfolk, vad som menas med begreppet urfolk

 

Mål: lag och rätt

- Beskriva skillnaden mellan norm, regel och lag

- Skillnaden mellan olika lagar i Sverige - civilrätt, straffrätt, offentlig rätt

- Vad en rättsstat är och vad som menas med begreppet rättssäkerhet

- Beskriva rättsprocessen - från brott till straff
- Redogöra för olika typer av brott samt vilka som begår dessa och varför
- Resonera om (samhälls)faktorer som kan förklara varför individer begår brott
- Resonera om straffpåföljders syften och funktion - exempelvis för- och nackdelar med att införa hårdare straff

 


Bedömningen grundar sig på:


1. Genomförda uppgifter
2. Läxor
3. Prov
4. Aktivt lektionsdeltagande.

 

 

Matriser

Sh
Människors rättigheter och det svenska rättssystemet

Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Rättsliga strukturer - använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Aspekt 2
Föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Ej uppnått
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Aspekt 3
Undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv
Ej uppnått
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Aspekt 4
Mänskliga rättigheter
Ej uppnått
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Aspekt 5
Källkritik (vi kommer bara börja med det - återkommer i alla SO-ämnen)
-
-
-
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: