Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsverksamheten ht 2020/ vt 2021

Skapad 2020-08-17 13:52 i Freinetskolan Mimer Freinet
Övergripande pp för fritidshemsverksamheten utifrån kapitel ett och två i Lgr 11.
Grundskola F – 5
På fritids ska eleverna få stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bli erbjudna en meningsfull fritid. Det ska ske genom att vi har elevernas behov, intressen och erfarenheter som utgångspunkt.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I vår dagliga verksamhet arbetar vi med de punkter som beskrivs i läroplanens kapitel ett och två.

Fritidshemmet ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

I fritidshemsverksamheten arbetar man generellt med ett informellt lärande. Eleverna lär sig i de vardagliga situationerna.

Mål

Fritidshemmets övergripande mål är att varje elev ska känna glädje, trygghet, ansvar och delaktighet. Föräldrarna ska känna sig trygga i att eleverna får den omsorg de behöver.

I arbetsområdet ska eleverna få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Ansvar - Med ökad mognad får eleverna ta ett större ansvar.

Inflytande/Delaktighet - Vi uppmuntrar eleverna att fatta egna beslut och göra medvetna val utifrån intresse.

Trygghet - Struktur och rutiner skapar trygghet.

Undervisning och Arbetsformer

Ansvar

 • Var och en ska ta ansvar för sina egna saker och sina handlingar
 • Tala om att man kommit/delta i samlingen.
 • Bestämma vad man vill göra under vistelsen.
 • Ta ansvar genom att visa respekt för andra människor.

Detta arbetet utförs  genom kontinuerlig kommunikation med eleverna. Vi sätter upp regler/ledstjärnor tillsammans och pratar om dessa i olika samlingar, fritidsråd och i den dagliga verksamheten.

Inflytande/ Delaktighet

 • Var och en beslutar själv inom ramarna för verksamheten vad de ska göra under fritidstiden.
 •  Eleverna uppmuntras att vara delaktiga i våra aktiviteter.
 •  Eleverna uppmuntras att komma med egna idéer och förslag vid olika forum,  t.ex. fritidsråd och samlingar.
 • Lovens aktiviteter och utflykter planeras tillsammans med eleverna.

Trygghet

 • Strukturen för dagen/veckan är densamma och det i sig skapar trygghet.
 • Vi har tydliga regler/ledstjärnor, men varje situation är unik.
 • Eleverna får hjälp och stöd att lösa  konflikter.

Utvärdering

Utvärdering sker genom samtal med eleverna. Både  enskilt och i grupp. 

Hur har verksamhetens mål uppnåtts?

 • Eleverna ska kunna samspela med andra människor i olika sammanhang.
 • Eleverna skall kunna ta ansvar för sig själva och sina saker.
 • Eleverna ska kunna ta ansvar för och respektera sin närmiljö.
 • Eleverna ska vara  förtrogna med demokratiska värderingar.
 • Vi vill att eleverna ska kunna ingripa och hämta hjälp när de ser att någon blir  kränkt.

Hur ska utvärderingen ske?

Vi observerar kontinuerligt gruppen och ser vilka framsteg enskilda individer gör och hur gruppen utvecklas. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: