Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4B Kap 7

Skapad 2020-08-17 13:56 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Division, räknemetoder (division), dividera med 10, 100 och 1000, problemlösningsstrategi och göra tabell.

Innehåll

Mål:

 • Behärska begreppet division
 • Kunna tolka, beskriva och använda division
 • Visa sambandet mellan multiplikation och division.
 • Behärska tabellerna och kunna tolka dem till att gälla olika talsorter
 • Förstå rest och kunna räkna kort division med växlingar vid heltal
 • Kunna dividera med 10, 100 och 1000.
 • Göra en tabell för att hålla ordning på fakta

Hur: 

 • Genomgång av målen.
 • Gemensamma genomgångar
 • Eget arbete
 • Exit notes/minutare
 • Par- eller gruppuppgifter
 • Öppna frågor med diskussioner hur du löser problemet
 • Utvärdering efter varje kapitel

Bedömning:

 • Genomgångar med diskussion.
 • Enskilt arbete
 • Grupparbeten
 • Läxor
 • Exitnotes
 • Test i slutet av kapitlet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: