Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia skola 20/21 Fysik/Kemi - atommodellen förklarar

Skapad 2020-08-17 13:55 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Kemi Fysik
Fokus på begrepp och modeller, samt hantera information.

Innehåll

 

                                             

 

Atommodellen förklarar (fysikboken kap 10 + 11.3, kemiboken 13.1, 13.5)

 

 

 

Mål

 

·     Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning.

 

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

 

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

 

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

·     Genomföra systematiska undersökningar i fysik.

 

·     Använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

 

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer.

 

Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

 

 

 

 

 

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna ta del av detta avsnitt i fysik:

 

Atomens delar och atommodellen, hur ljus bildas, radioaktiv strålning, kärnkraft/kärnenergi.

 

 

 

Redovisning

 

För E: testa dig själv-frågorna med enkla förklaringar.

 

10.1: 1-6

 

10.2: 1-4, 7-8

 

10.3: 1-6

 

10.4: 1-6

 

11.3: 2-4, 5-7

 

För C/A: Prov v. 39 där du ska fokusera på kärnkraft. Du ska på högst två sidor redogöra för fördelar och nackdelar med kärnkraft (C/A).

 

 

 

Mats

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi , teknik, miljö och samhälle. Eleven skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med
£  enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
£  utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
£  välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan använda informationen på ett

£  i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och

£  för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

£  fungerande sätt i diskussioner och

£  för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

£  väl fungerande sätt i diskussioner och

£  för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett
£  i huvudsak fungerande sätt för att
£  beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
£  relativt väl fungerande sätt för att
£  förklarar och visar på samband kring partiklar och strålning..
£  väl fungerande sätt för att  
£  förklarar och generalisera kring partiklar och strålning.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: