Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 20/21

Skapad 2020-08-17 14:02 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik Fordons- och transportbranschen
Här finns dina praktiska uppgifter i kursen.

Innehåll

Påbörja varje praktisk övning med att göra de teoretiska uppgifterna.

Uppgifter

 • Brand

 • LABC

 • Trafiksäkerhet

 • Lära känna övningsfordon

 • Tvätt, rengöring

 • Enklare underhåll och besiktning

 • Ordning och reda, återvinning och miljöansvar

 • Elsäkerhet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Yrken inom branscherna, olika verksamhetsområden och branschernas förutsättningar och villkor.
  For  -
 • Branschernas historia, utveckling och framtid.
  For  -
 • Kontroll av fordon samt enklare underhåll, till exempel hantering och laddning av batterier, påfyllning av vätskor och hjulbyte.
  For  -
 • Säkerhet i samband med arbetet, till exempel brand och hjärt-lungräddning.
  For  -
 • Yrkesetik, kundbemötande, kommunikation och sambandet mellan människa och maskin.
  For  -
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branscherna.
  For  -
 • Regler i trafiken. Faktorer som påverkar människans beteende i trafiken och hur olika beteenden påverkar trafiksäkerheten, inklusive riskfaktorer i trafiken.
  For  -

Matriser

Mat For
Matris för Fordon- och Transportbranschens villkor 20/21

Förmåga 1

Centralt innehåll
 • For  -   Yrken inom branscherna, olika verksamhetsområden och branschernas förutsättningar och villkor.
 • For  -   Branschernas historia, utveckling och framtid.
 • For  -   Branschernas roll i samhället och branschernas miljöansvar, till exempel alternativa bränslen, krav på återvinning och miljöanpassad körstil.
På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Kunskaper om branschernas verksamhet, verksamhetsområden, uppbyggnad och roll i samhället.
Påbörjad kunskapsutveckling
Eleven beskriver översiktligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven beskriver utförligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förmåga 2

Centralt innehåll
 • For  -   Villkor för anställning och företagande inom branscherna.
På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Kunskaper om medarbetarens roll.
Påbörjad kunskapsutveckling
Eleven beskriver översiktligt medarbetarens roll samt villkor för anställning. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven beskriver utförligt medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förmåga 3

Centralt innehåll
 • For  -   Kontroll av fordon samt enklare underhåll, till exempel hantering och laddning av batterier, påfyllning av vätskor och hjulbyte.
 • For  -   Informationssystem och manualer som medföljer ett fordon.
På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Förmåga att utföra kontroll och underhåll av fordon.
Påbörjad kunskapsutveckling
Eleven utför i samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon. I arbetet löser eleven i samråd med handledare enkla uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg. Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utför efter samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare komplexa uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg. Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utför efter samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare komplexa uppgifter i bekanta och nya situationer samt väljer och använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg. Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förmåga 4

Centralt innehåll
 • For  -   Säkerhet i samband med arbetet, till exempel brand och hjärt-lungräddning.
 • For  -   Yrkesetik, kundbemötande, kommunikation och sambandet mellan människa och maskin.
På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Påbörjad kunskapsutveckling
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förmåga 5

Centralt innehåll
 • For  -   Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branscherna.
På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar branscherna.
Påbörjad kunskapsutveckling
I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förmåga 6

Centralt innehåll
 • For  -   Regler i trafiken. Faktorer som påverkar människans beteende i trafiken och hur olika beteenden påverkar trafiksäkerheten, inklusive riskfaktorer i trafiken.
På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Förmåga att bedöma olika typer av trafiksituationer utifrån hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar i trafiken.
Påbörjad kunskapsutveckling
Eleven redogör översiktligt för olika enkla trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika typer av riskbeteenden i trafiken. I redogörelserna gör eleven enkla bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven redogör utförligt för olika trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ. Dessutom redogör eleven utförligt för olika typer av riskbeteenden i trafiken. I redogörelserna gör eleven välgrundade bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika komplexa trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika typer av riskbeteenden i trafiken. I redogörelserna gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: