Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forskarna HT20

Skapad 2020-08-17 13:58 i 093121 Förskolan Lunden Stockholm Norrmalm
Förskola
- Varför är humlan röd längst ner? Hållbara relationer till varandra, värden och Världen

Innehåll

 

Vi vill med detta tema fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till Världen.

 

Vi använder parkerna i stadens centrum och skogen i vår närmiljö som förskolans ateljéer. Vi tar del av stadens erbjudanden och ser vår stad som en lärande arena.

 

Vi använder våra kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld.

 

Vi växlar mellan undersökningar ute och inne, mellan biologiska studier och estetiska gestaltningar. Vi vill erbjuda en bred palett av möjliga sätt att lära, skapa och uttrycka sig på,

 

Vi undersöker ekologiska samband, förutsättningar för biologisk mångfald samt kretslopp i naturen för att skapa förståelse för och kunskap om hållbar utveckling. Vi närmar oss biologiska orsaksprocesser genom undersökningsfrågan hur använder sig naturen av färg och form, och till vilket syfte?

 

Vi vill ge leken en central roll inom utbildningen och ger den tid och plats vid planerade lektillfällen. Vi betraktar leken som en uttrycksform för de värden som Barnkonventionen står för.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: