Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4B kap 8

Skapad 2020-08-17 14:05 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Bråk, tiondelar och decimaltal

Innehåll

Mål:

 • Namnge, rita, visa och förklara bråk, även i blandad form
 • Förklara täljarens samt nämnarens funktion
 • Bråk på tallinjen (främst tiondelar)
 • Storleksordna enkla bråk
 • Förståelse av positionssystemets uppbyggnad med tiobas
 • Förstå sambandet mellan tiondelar i bråkform och decimalform. 
 •  
 • Hur: 

 • Genomgång av målen.
 • Gemensamma genomgångar
 • Eget arbete
 • Exit notes/minutare
 • Par- eller gruppuppgifter
 • Öppna frågor med diskussioner hur du löser problemet
 • Utvärdering efter varje kapitel

Bedömning:

 • Genomgångar med diskussion.
 • Enskilt arbete
 • Grupparbeten
 • Läxor
 • Exitnotes
 • Test i slutet av kapitlet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: