Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden- Nästet

Skapad 2020-08-17 14:01 i Backa förskola Tanum
Förskola

Innehåll

Enligt skollagen skall förskolans verksamhet vara rolig och trygg. Verksamheten skall utformas så att omsorg om varandra, utveckling och lärande bildar en helhet. Trygghet, ”tillsammans”, lek och glädje skall göra förskolan till en arena där våra barn utvecklar empati, social handlingsberedskap och förståelse för sitt eget och andras värde. Alla barn i våra förskolor skall utveckla sin självständighet och få möjlighet att erövra en stark tilltro till den egna förmågan.

Alla barn hos oss skall ges förutsättningar att bli sitt bästa jag!

 

Var är vi ?

Förskolan ska arbeta för att på bästa sätt lägga grunden för ett livslångt lärande, barnen ska gå i en förskola med en trygg miljö. Arbetet med trygghet ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete i planen mot kränkande behandling.

Vart ska vi ?

Vi ska arbeta så att alla barn blir sedda och bekräftade i en tillåtande miljö och lära barnen lösa konflikter på egen hand så långt det är möjligt. Lära barnen att prata med varandra istället för handgriplighet. Vår vision ska vara en verksamhet som är fri från diskriminering eller kränkande behandling.

Hur gör vi ?

Vi vuxna ska vara goda förebilder och öka samarbetet mellan barnen. Genom att vara närvarande och delaktiga ser vi vad som händer i barngruppen, uppmana barnen att kommunicera med varandra. Hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och om möjligt utmana dem att försöka lösa konflikter själva. Barnen ska känna sig delaktiga  och ha inflytande över sin vardag allt efter sin förmåga . Vi ska i den dagliga verksamheten stimulera barnens förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar, tilltro till sina egna förmågor - JAG KAN. Barnen är inte utan blir, beroende på hur de blir bemötta och hur miljön runt omkring dem ser ut och de hur de vuxna agerar.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: