Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 1 och 2 z boken

Skapad 2020-08-17 14:05 i Slättängsskolan Kristianstad
X-boken kap.1-2
Grundskola 7 Matematik
Här får du lära dig om tal och tals användning och algebra

Innehåll

Konkretisering

I kapitel 1 får du lära dig:

I kapitel 1, Taluppfattning och tals användning, får du lära dig:

 • hur vårt talsystem är indelat i grupper

 • utföra beräkningar med negativa tal

 • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform

 • utföra beräkningar med tal i potensform

 • samband mellan prefix och tiopotenser

 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

I kapitel 2, Algebra, får du lära dig:

 

 • egenskaper hos och användning av variabler

 • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer

 • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt

 • förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser

 • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar

 • använda ekvationer för att lösa problem 

 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Veckoplanering finner du i classroom.
Det är viktigt att du följer planeringen. Blir du sjuk kan du titta på filmer med genomgång av aktuellt avsnitt. Länk till filmerna har du här: Filmer Z boken

Varje vecka har vi läxa och vi har förhör på fredagar, om inte klassen önskar annan veckodag. 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och en samlad bedömning sker efter provet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: