Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2

Skapad 2020-08-17 14:10 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 2 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Genom musikundervisningen ska eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • sjunga och spela tillsammans med andra i olika musikaliska former och genrer
 • sjunga några av våra vanligaste traditionella sånger och danser, psalmer samt barnvisor
 • framföra musik gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer, bild, text och rörelser
 • härma och skapa rörelser, rytmer, ljud och toner
 • genom ord och gestaltning uttrycka de tankar och känslor som uppstår vid musiklyssning
 • använda rösten som instrument
 • spela på och känna till olika rytminstrument
 • känna igen och musicera efter enklare musiksymboler
 • presentera, motivera och lyssna till andra elevers musikval

Bedömning

Formativ bedömning sker kontinuerligt under läsåret genom samtal med individ och grupp.

För att bedömning ska kunna ske behöver eleven visa sina förmågor genom att vara aktiv på lektionerna.

Förväntade kunskaper

 • Är med när vi sjunger och spelar
 • Du kan på enkelt sätt beskriva hur du känner när du hör olika sorters musik.
 • Du kan känna igen några vanliga rytminstrument och instrument från några olika instrumentgrupper.
 • Du kan klappa enkla rytmer med hjälp av noter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: