Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsförståelse sv åk 3

Skapad 2020-08-17 14:09 i Gullhedskolan Sandviken
Svenska läsa
Grundskola 1 – 3 Svenska
Du ska träna din läsförmåga så du förstår vad du läser.

Innehåll

Kursplan i ämnet Svenska läsa åk3

Syftet
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Du ska klara

 • att läsa med flyt
 • att lyssna på en när någon läser och följa med i texten i boken
 • att förstå det du läser och berätta vad det handlar om 
 • att läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna använda dig av innehållet

 

Ur det centrala innehållet

Arbetssätt och undervisning

Ur Lgr 11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper

 • lyssna till olika texter när någon vuxen läser för dig
 • samtala om innehåll och reflektera över texter
 • läsa din läsläxa 
 •  

Visa vad du lärt dig

Du visar din språkliga förmåga genom att läsa, återberätta, kommentera och svara på frågor om innehållet i en text.

Tidsram

Läsåret 2020-2021

Bedömning

Bla genom kommunens screening samt skolverkets obligatoriska screening

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: