Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola 20-21 SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2020-08-17 14:10 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?
Enligt Lpfö18 ska förskolan "ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna".

Varför ska vi arbeta med detta?

Enligt Lpfö18 ska förskolan "aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Då Karlskoga kommun är en barnrättskommun strävar vi efter att upplysa barn och vårdnadshavare om Barnkonventionen som blev till lag 1 januari 2020. 

 

 

Hur arbetar vi?

I början av höstterminen startar vi med ett Kompistema, med hjälp av 10 små Kompisböcker, som löper på hela året. Vi pratar om människors olikheter och lika värde. På samlingar tränar vi på att alla får uttrycka sin åsikt och lyssna på varandra.Pedagogerna är närvarande i barnens lek och aktiviteter och vägleder dem med hjälp av ett vägledande samspel. Vi uppmärksammar barnen om att de har rättigheter, men även skyldigheter i samspel med andra.  

 

Pedagogerna ska under hösten implementera Barnkonventionen i utbildning och undervisning. 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: