Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA

Skapad 2020-08-17 14:14 i Björndammens skola Partille
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer under arbetsområdet att arbeta med USA med fokus på förmågan att kommunicera i tal.

Innehåll

Engelska - åk 6

USA - Prata engelska

 

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att ...

 • kommunicera och formulera dig i tal.
 • använda språkliga strategier för att göra dig förstådd.
 • anpassa språket efter mottagare, syfte och sammanhang.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • välja och och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • kunna några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Centralt innehåll - Detta kommer vi att arbeta med ett innehåll som är kopplat till ...

 • vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används - USA.
 • vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • uttrycker dig med ord, fraser och meningar.
 • väljer och och använder dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • redogör för företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Bedömningen kommer att göras vid samtal med klasskamrater men också en skriftlig uppgift kring USA.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6

Matriser

En
USA

Har ännu inte uppnått godtagbara kunskaper
E
C
A
Jämföra och redogöra
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kommenterar ännu inte i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används eller kan inte göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Muntlig interaktion
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Välja och använda strategier
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan ännu inte välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: