Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva recension

Skapad 2020-08-17 14:15 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Din åsikt är viktigt! Men hur förmedlar man vad man tycker och varför? I en recension får du kort sammanfatta, t ex en bok, film eller en konsert. Större delen av texten handlar dock om dina känslor, tankar och åsikter som du ska förmedla till läsaren.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Du ska utveckla dina kunskaper kring språkets struktur samt vad som är utmärkande för texttypen recension. 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Vecka 34-37. Vi går igenom texttypiska inslag, ser gemensamt filmen "Sherlock Holmes" som en introduktion till kommande arbete kring realismen och du skriver enskilt en recension till filmen.

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Bedömning sker kring skrivregler, textypisk uppbyggnad samt estetisk förstärkning av text i de fall det används.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
* Kunskapskrav Svenska år 9

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
* Variera ordval och meningsbyggnad * Ha en röd tråd genom texten,
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning
*Användandet av ingredienser för texttyp * Stavning, skiljetecken, styckeindelning
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Språkbruk
* Förstärka innehåll med annat än text
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: