Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara relationer till varandra, värden och Världen.

Skapad 2020-08-17 14:16 i 093121 Förskolan Lunden Stockholm Norrmalm
Förskola
Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjligheten att utveckla?

Innehåll

 

Vårt gemensamma temanamn i planeringen är; Hållbara relationer till varandra, värden och Världen. Vår gemensamma frågeställning är; För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och Världen: Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjligheten att utveckla?

- Hur tänker vi kring årets inriktning på vårt gemensamma tema?

Kring årets inriktning på vårt gemensamma tema tänker att det blir ett fördjupat arbete med barnkonventionen. Det blir tydligare fokus på hållbara relationer till miljö, människan och natur.  Vi samlar material i närmiljön och tar med till förskolan för utforskande.

 

- Vad vet vi redan? Vad behöver vi ta reda på?

 

Vi har tidigare tagit material till förskolan för vidare utforskande. Vi behöver lära känna våra nya barn. Vi får många nya barn. Vi vet att de verktyg vi har att jobba med är vår närmiljö, rörelseglädje, barnkonventionen, digitalitet och olika lekvärldar.

- Vilka teoretiska kunskaper behöver vi fylla på med?

 

Vi behöver läsa aktuell litteratur som berör ämnet rörelse för att få idéer om vi kan arbeta med fysiska aktiviteter med de yngsta barnen. Tänker också att vi kan läsa mer om de yngsta matematiska utvecklingsområde eftersom vi på Äventyrarna röd har det som utvecklingsområde.

- Hur vill vi arbeta med årets gemensamma frågeställning?

 

Eftersom vi har många barn som inte har lärt sig kommunicera verbalt blir det extra viktigt att fokusera på att använda våra kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld. Ett av våra utvecklingsområden är fysik aktivitet och då blir det ännu viktigare att utöva rörelse och aktivitet. Med detta tema kan vi fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra och världen. Vi planerar att använda parkerna i närmiljön och vår fina stad som en lärande arena. Kroppen och alla våra sinnen kommer att bli er stor del av vår dagliga verksamhet.

 

Vi kommer att växla mellan undersökningar ute och inne, mellan biologiska studier och estetiska gestaltningar.

 

Vi undersöker ekologiska samband, förutsättningar för biologisk mångfald samt kretslopp i naturen för att skapa förståelse för och kunskap om hållbar utveckling.

 

- Vilka undersökningsfrågor vill vi utgå från?

 

-          Vad är barnen intresserade av?

 

- Hur kan vi gå vidare med barnens intresse/n?

 

- Hur utmanar vi barnen?

 

 

- Vad vill vi titta på när vi observerar?

 

-          Vad är barnen intresserade av? Hur använder barnen materialet? Hur utforskar barnen?

      - Vad vill vi att temafördjupningen ska ge/lära barnen?

 

-          Vi vill att de ska utveckla meningsfulla relationer till världen och få en bredare kunskap för hållbara relationer samt värden. I projektet kommer barnen att arbeta med olika tekniker och material. Barnen ska få skapa förbindelser och relationer mellan naturmaterial, olika skapande material. Och sin närmiljö.

 

 - Hur tänker vi att barnen kommer att närma sig temat?

 

Med workshops där vi erbjuder olika sorters material. Hur utmanar vi barnen? Genom det kommande projektarbetet utmanar vi barnens utvecklings/läroprocesser genom att föra en dialog där de aktivt är med och påverkar hur vi utformar verksamheten framöver utifrån deras intresse kopplat till projektet. Vi fortsätter därefter att jobba med det som inom temat intresserar barnen. Vi erbjuder närmiljön som arbetsmiljö osv.

 

 - Vilka erfarenheter kan/verkar barnen redan ha?

 

De känner igen sin närmiljö, har vissa erfarenheter från vissa naturmaterial t ex stenar, kottar och pinnar samt löv. Det är svårt att veta mer än så då vi kommer att ha en helt ny barngrupp med olika erfarenheter i sitt bagage. Eftersom vi får många nya barn vet vi inte vilka erfarenheter de har. De kommer att ha med sig egna erfarenheter hemifrån som vi kommer att använda oss av. De ”gamla” barnen har erfarenheter av naturmaterial, färg, lera. De har en viss erfarenhet av sin närmiljö, men vi har inte gått iväg så mycket.

läroplansmål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

 - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

 - utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

- Utvecklar sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: