Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Y-boken, kapitel 1-2

Skapad 2020-08-17 14:15 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
I kapitel 1 kommer vi arbeta med Bråk och procent. Det innefattar andelen, höjning och sänkning, bestämma delen och det hela, ränta. Kapitel 2 behandlar bråk och potenser. Vi kommer jämföra och räkna med bråk. De fyra räknesätten med bråk, potenser, tiopotenser och grundpotenser.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Det här ska du arbeta med

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Samband och förändring

 • Procent för att uttrycka förändring  samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Problemlösning

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Du ska visa kunskaper om 

 

 • Andel
 • Procentform, bråkform och decimalform
 • Förkortning och förlängning 
 • Ränta
 • Procentenheter
 • De fyra räknesätten med bråk
 • Potenser, tiopotenser och grundpotenser

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Ha genomgångar
 • Arbeta i Y-boken kapitel 1 och 2
 • Arbeta med problemlösning
 • Diskutera
 • Arbeta i matteappen

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och när du räknar uppgifter på lektionerna.

Du kommer också att göra ett skriftligt prov efter kapitel 1 och ett efter kapitel 2.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: