Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2020-08-17 14:16 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grunder i kemi år 7
Grundskola 7 – 0 Kemi
Här jobbar vi med grunder i kemi för att vara väl förberedda för fortsatta studier inom ämnet.

Innehåll

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med

·         Vad är kemi och kemins historia

·         Kemisalen och dess speciella säkerhetsregler

·         Namn på den utrustning vi använder i kemisalen

·         Vad som menas med grundämne, kemisk förening, atom och molekyl

·         Kemiska beteckningar på ett antal atomer och molekyler

·         Hur man genomför enkla laborationer

·         Hur man redovisar en laboration genom att skriva en laborationsrapport

·         Hur man använder gasolbrännare på ett säkert sätt

·         Ämnens egenskaper

·         Ämnens olika faser

·         Fasövergångarna

·         Vad menas med densitet

·         Rena ämnen och blandningar (lösning, slamning, emulsion, legering).

·         Separationsmetoder (sedimentering, filtrering, extrahering, indunstning, destillering, kromatografi)

·         Fysikalisk och kemisk förändring

·         Vad eld är och hur man hanterar eld på ett säkert sätt

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, laborationer och demonstrationer.
Du kommer att göra egna anteckningar, jobba med instuderingsuppgifter, göra tabeller och diagram och även få några läxor/hemuppgifter.

Bedömningsformer

Efter arbetsområdet kommer vi att ha ett prov.
Du kommer också att bli bedömd på din förmåga att labba säkert och skriva en laborationsrapport.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: