Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Environment

Skapad 2020-08-17 14:18 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Engelska
Environmental issues

Innehåll

 

 

 

 

 

Environment week 35-42

 

 

 

Under temat kommer du få fördjupa dig i ett valfritt ämne som har anknytning till djur, natur och miljö. Du ska få träna på att hitta rätt källor, beroende på ämnet du fördjupar dig i, och kunna ta ut viktig information. Informationen ska slutligt vis sammanställas i en KeyNote i vilken du ska skriva ned stödord till en muntlig framställning på engelska. Under veckorna kommer vi även lära oss ämnesrelaterade ord och diskutera texter kring temat.

 

 

 

Planering

 

Vecka 35-36 Välj ett ämne du vill fördjupa dig inom i temat ”Environment”. Samla fakta till presentation i KeyNote. Vi gör även en läsförståelse

 

Vecka 37 Fortsätt med eget fördjupningsarbete. Vi diskuterar texterna  ”Give a helping hand” lär dig ord (läxa till följande vecka)

 

Vecka 38 Fortsätt med eget fördjupningsarbete + hörförståelse.

 

Vecka 39 Fortsätt med eget fördjupningsarbete + förberedelse inför muntliga nationella prov

 

Vecka 40 Redovisa ditt fördjupningsarbete + skriftligt uppgift kring ämnet ”Environment”.

 

Vecka 41-42 Sammanfattar och avslutar temat + reservvecka.

 

 

 

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

 

                                            E                                         C                                         A

 

 

 

Tala

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Att kunna höra om man säger fel ord/uttal/grammatik och kunna rätta sig själv.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

 

 

 

 

 

 

 

Skriva

Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift, begriplighet.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.ex förklara kring ett ord som man inte kan, försöka få mottagaren att förstå vad man vill kommunicera.

Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: