👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation läsåret 21/22

Skapad 2020-08-17 14:24 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Kommunikation för ökad delaktighet
Grundsärskola 6 – 9 Estetisk verksamhet Kommunikation
Kommunikation för ökad delaktighet.

Innehåll

Vi arbetar med olika typer av kommunikation för att eleverna ska få möjlighet att kunna uttrycka sina egna tankar och önskemål. Vi använder AKK i olika former, tecken, bildstöd och kroppsspråk för att eleverna ska ha tillgång till flera uttryckssätt för att möjliggöra kommunikationen och förståelse för sin omvärld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, självkänsla och identitet. Vi drar känslolappar vid samlingen på morgonen som vi pratar om och beskriver händelser kopplade till känslan. Vi arbetar sedan med bildcollage och skriver/berättar för varandra om bildens känsla och betydelse och olika tolkningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9