Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 7B ht 2020 - Läsa, skriva, tala, lyssna.

Skapad 2020-08-17 14:20 i Svanberga skola Norrtälje
Diagnos engelska i början av ht åk 7
Grundskola 7 Engelska
Vi kommer under arbetsområdet att träna på att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Tid:

Vecka 34-39

Syfte

Utveckla den språkliga förmågan inom engelskans alla delar. 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med att skriva brev samt att bearbeta det skrivna brevet.

Vi kommer att arbeta med olika hörförståelseövningar.

Vi kommer att arbeta med olika läsförståelseövningar. 

Vi kommer att arbeta muntligt, presentation samt kommunikation. 

Vi kommer att arbeta med att utöka ordförrådet och grammatisk förmåga

 

Bedömning

Bedömning sker under lektioner samt inlämnat material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Engelska diagnoser år 7

Underlag saknas
Når ännu ej målen
Hörförståelse
Förstår tal Redogör för förståelsen
det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer översiktligt
det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer välgrundat
helhet och detaljer välgrundat och nyanserat
Läsförståelse
Förstår text Redogör för förståelsen
det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer översiktligt
det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer välgrundat
helhet och detaljer välgrundat och nyanserat
Formulera sig i skrift (framställning)
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
relativt varierat, tydligt och sammanhängande med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt (interaktion)
begripligt och enkelt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
tydligt och med visst flyt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
tydligt och med flyt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Formulera sig i tal (framställning)
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
varierat, tydligt och sammanhängande
Uttrycka sig muntligt (interaktion)
begripligt och enkelt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
tydligt och med visst flyt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
tydligt och med flyt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: