Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-08-17 14:26 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under några veckor kommer vi att arbeta med Nordens länder. Du kommer bland annat att få göra en egen Power Point som du sedan redovisar för dina klasskompisar.

Innehåll

 

Nybohovsskolans pedagogiska planering                                                                                                            

 

Datum: 2020-08-14

 

Ämne:  Geografi
Område/Tema/Innehåll:  Norden
Vecka:  35-43

 

Syfte: Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

 

Mål: När arbetsområdet avslutas ska eleven känna till vilka länder som tillhör Norden samt kunna sätta ut olika geografiska platser på en karta. Eleven ska också känna till hur ländernas flaggor ser ut och hur de olika nordiska språken låter. Eleven ska dessutom ha kännedom om de olika ländernas viktiga naturresurser, näringar, klimat, natur- och kulturlandskap. 

 

 

 

Arbetssätt:

 

Geografiboken Norden PULS sid 34- 87

 

Gemensamma genomgångar

 

Power point

 

Redovisningar i tvärgrupper

 


Kunskapskrav:

 

 

 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. 

I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. 

I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. 

Eleven har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

  

Matriser

Ge
Norden

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Nivå 3
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Nivå 2
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: