Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola 20-21 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-08-17 14:35 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Enligt Lpfö18 ska förskolan "ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation".

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill arbeta med barnens inflytande och delaktighet för att barnen skall få möjlighet att påverka sin egen vardag. Barnen skall våga uttrycka sin egen åsikt och vilja. Vi vill arbeta så att barnen får ökat inflytande i dokumentationen av sitt eget lärande, genom bilder och reflektion i Unikum och dokumentation på förskolan. 

 

Hur arbetar vi?

Pedagogerna är närvarande, lyhörda och aktiva i barnens lek och lärande. Genom film och litteratur samt löpande samtal med barnen arbetar vi för att barnen ska få inflytande över arbetssätt och innehåll. Pedagogerna observerar och är lyhörda för barnens intressen och behov för att sedan utforma utbildningen och undervisningen efter detta. Barnen får även möjlighet att delta vid dokumentationen av sitt och sina kompisars lärande. För att barnen ska våga uttrycka sina åsikter arbetar vi i mindre grupper och uppmuntrar dem att dela med sig av sina tankar och idéer. 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: