Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala

Skapad 2020-08-17 14:27 i Björndammens skola Partille
Grundskola F – 9 Svenska
Under det här arbetsområdet som pågår under ca 5 veckor kommer du att få lära dig olika strategier för samtal.

Innehåll

Planering: svenska åk 6

 

Samtal och strategier

Syfte: Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att ...

 

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitterära texter.
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • urskilja och följa språkliga strukturer och normer i skönlitterära texter.
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll: Du kommer att arbeta med …

 

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Samtal och strategier för samtal.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Mål: Efter avslutat område ska du …

 • kunna upprätthålla ett samtal genom att lyssna, tala och ställa frågor
 • kunna framföra egna tankar
 • kunna resonera kring olika frågor
 • använda strategier för att göra dig förstådd
 • anpassa språket
 • använda ord och begrepp som passar för sammanhanget 

 

Arbetsformer: Du kommer att …

 • läsa skönlitterära texter
 • samtala i liten grupp
 • skriva om olika läsförståelsefrågor

 

Bedömning: Du kommer att bedömas utifrån hur du …

 • ...samtalar i en liten gruppen.

 

Matriser

Sv
Samtala

Du har ännu inte nått godtagbara kunskaper...
E
C
A
Kommunikation
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan upprätthålla ett samtal i viss utsträckning genom att lyssna, ställa frågor eller turas om och för till viss del samtalet framåt
upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om och för till viss del samtalet framåt
upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om och för samtalet framåt
upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om och fördjupar eller breddar samtalet
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet och framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet och framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
klarar relativt väl att hålla sig till ämnet •• framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
klarar väl att hålla sig till ämnet •• framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
du har ännu inte visat att du kan använda språket med viss anpassning till syfte och mottagare
använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Ord och begrepp
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
du använder ännu inte ett i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva)
använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva)
använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva)
använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva)
Språkliga strategier
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
du använder ännu inte ett i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva)
använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva)
använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva)
använder väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: